Haku Ohjeet Rekisteriseloste Käyttöehdot Yhteystiedot Palaute Järjestötietojen lisäys
normaalitekstisuurenna tekstiä  

Muutoksia järjestöjen ja yhdistysten verkkopalveluun:

Tämä verkkopalvelu suljetaan Kainuun liiton johtoryhmän päätöksellä toukokuussa 2018. Toukokuussa (25.5.2018) voimaan tuleva uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttäisi kaikkien palvelussa olevien tietojen tarkistamista ja uuden julkaisuluvan hankkimista kaikille henkilötiedoille. Järjestöjä on palveluun kirjattu yli 600, joista jokaisella on 1-3 yhteystietoa. Kainuun liitolla ei valitettavasti ole tällä hetkellä resursseja kaikkien tietojen tarkistamiseen ja eikä jatkossa tietojen ylläpitämiseen. Kiitämme kaikkia palvelussa mukana olleita järjestöjä tietojenne ilmoittamisesta palveluun.

Jatkossa käytettävissä olevat palvelut järjestöille: Harrastekainuu.fi - kainuulaisille harrastustoimintaa tarjoaville järjestöille. Hyvinvoinnin palvelutarjotin - kainuulaisille palveluja tarjoaville järjestöille. Yhdistysnetti - Patentti- ja rekisterihallituksen kansallinen yhdistyshaku.

Kainuun liitto
jarjestot@kainuu.fi
Valitse toimintalaji
(ei valintaa -> haku palauttaa kaikki)
  Ammattiyhdistykset ja -järjestöt
Asukas-, kotiseutu-, ja kyläyhdistykset
Eläkeläisjärjestöt
Harrastusjärjestöt
Kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöt
Kulttuurijärjestöt
Liikunta- ja urheiluseurat
Liitot
Luonnonsuojelujärjestöt
Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt
Puoluepoliittiset järjestöt
Sosiaalialan yhdistykset
Työnantaja- ja elinkeinojärjestöt
Uskonnolliset ja aatteelliset järjestöt
Vertaistuki- ja muut ryhmätoiminnot
Veteraanijärjestöt
Yleishyödylliset vapaaehtoisjärjestöt
Valitse toiminta-alue