Haku Ohjeet Rekisteriseloste Käyttöehdot Yhteystiedot Palaute Järjestötietojen lisäys
normaalitekstisuurenna tekstiä  

Käyttöehdot

Käyttöehdot
Kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset -verkkopalvelun tuottaa, omistaa, hallinnoi ja ylläpitää Kainuun liitto. Kunkin rekisterissä olevan yhdistyksen on ilmoitettava omissa tiedoissaan tapahtuneet muutokset rekisterin ylläpitäjälle (rekisteriselosteenkohdassa 3 mainittu yhteyshenkilö).

Kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset -tietopalvelun käyttö on maksutonta. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle järjestötietojen käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista.

Tekijänoikeudet
Kaikkiin Kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset -järjestötietoihin liittyvät tekijänoikeudet ovat Kainuun liitolla. Kaikki oikeudet pidätetään. Kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset -kokonaisuus ja sen eri osat, kuten ohjelmistot, tiedostot, ulkonäkö ja sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. Kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset -palveluiden ja/tai edellä mainitun osittainenkin kopiointi, julkaiseminen, edelleen levittäminen tai muu vastaava käyttö ilman lupaa on tekotavasta riippumatta kielletty.

Kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset -tietopalvelussa olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan loppukäyttäjien tiedonsaantia varten. Tietojen osittainenkin järjestelmällinen kerääminen, kokoaminen sekä käyttäminen on kielletty.

Poikkeukset edellä mainittuihin ehtoihin
Aineiston kopiointi ja luovuttaminen yksityiseen tarkoitukseen kolmannelle on edellä mainitusta huolimatta sallittu, edellyttäen lähteen nimeämistä ja näiden ehtojen ilmoittamista. Aineistoa ei kuitenkaan saa sisällyttää toisessa julkaisussa tai teoksessa olevaan materiaaliin.

Kainuun kunnat (Kajaani, Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala) sekä kainuulaiset yhdistykset ja järjestöt voivat julkaista rekisteriä omilla verkkosivuillaan. Rekisterin voi liittää omille verkkosivuille minikäyttöliittymän avulla. Minikäyttöliittymän saa käyttöön ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (rekisteriselosteen kohdassa 3 mainitut Kainuun liiton yhteyshenkilöt). Kainuun kunnat voivat painattaa otteita rekisteristä omalla kustannuksellaan ilman erillistä lupaa.

Palvelun tarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuun rajoitukset
Kainuun liitolla on oikeus milloin tahansa muuttaa järjestötietojen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia ja lopettaa se ilman erillistä ilmoitusta etu- ja jälkikäteen.
Kainuun liitto ei myöskään vastaa tietokantaan sisältyvien luetteloiden tietojen virheettömyydestä, laillisuudesta tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Vastuu ilmoitusten oikeellisuudesta ja sisällöstä on yhteystiedot toimittaneella yhdistyksen tai järjestön yhteyshenkilöllä.

Ohjeet
Yleistä
Kainuulaiset yhdistykset ja järjestöt on kaikkien käytettävissä oleva yhteystietorekisteri. Toivomme yhdistyksiltä aktiivisuutta tietojen ylläpidossa, vain siten voimme taata ajan tasalla olevat yhteystiedot ja rekisterin luotettavuuden.
Palvelun on tuottanut Kainuun liitto. Ohjelmiston on toteuttanut Ebsolut Oy.

Hakuohje
Tiedot saadaan näkyville Haku –näkymässä valitsemalla yksi tai useampia yhdistyksen lajeja ja/tai toiminta-alue, jolla toimivia yhdistyksiä haetaan. Hakeminen on mahdollista myös vapaasanahaulla. Haku kohdistuu tällöin yhdistysten nimiin, ja tuloksena on lista niistä yhdistyksistä joiden nimessä esiintyy hakukenttään kirjoitettu sana tai merkkijono. Jos mitään hakuehtoja ei valita, tulostuvat Hae –painikkeesta kaikki rekisterissä olevat yhdistykset.

Omien tietojen lisääminen
Kainuulaiset yhdistykset ja järjestöt voivat kustannuksitta ilmoittaa tietonsa rekisteriin tai päivittää rekisterissä jo olevia tietojaan.
Uudet tiedot voi lisätä palvelun ylävalikossa olevan ”Järjestötietojen lisäys” –linkin kautta. Kenttiin täydennetään pyydetyt tiedot. Punaisella tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Lopuksi painetaan sivun alareunassa olevaa Tallenna –painiketta. Tiedot tulevat rekisteriin näkyviin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjä on varmistanut tiedot. Viive tietojen lähettämisestä julkaisemiseen voi olla muutamasta päivästä kuukauteen.

Omien tietojen päivittäminen
Kainuulaiset yhdistykset ja järjestöt -hakupalvelussa jo olevia tietoja voivat päivittää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt. Rekisteristä haetaan oman yhdistyksen tiedot ja valitaan ”Päivitä tiedot” painike. Avautuvassa lomakkeessa on valmiina pohjaksi nykyiset tiedot, joista päivitetään muuttuneet tiedot. Lopuksi lomake tallennetaan. Päivitetyt tiedot tulevat rekisteriin näkyviin tarkistuksen jälkeen viiveellä kuukauden kuluessa.