Haku Ohjeet Rekisteriseloste Käyttöehdot Yhteystiedot Palaute Järjestötietojen lisäys
normaalitekstisuurenna tekstiä  

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
KAINUUN YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT - REKISTERISELOSTE JA REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot että rekisteröidylle tai hänen edustajalleen annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterin nimi
Kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset.

2. Rekisteriselosteen laatimispäivä ja viimeisin päivitys
Laadittu 22.1.2008.
Päivitetty 5.8.2013

3. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterin tietosisällöstä vastaa Kainuun liitto.

Yhteystiedot:
Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

Yhteyshenkilöt:
Palvelusihteeri Kirsi Kyllönen
Puh. 044 7970 689
S-posti: kirsi.m.kyllonen@kainuu.fi


4. Kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset -hakupalvelun käyttötarkoitus
Kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset -hakupalvelun tarkoitus on koota ja ylläpitää Kainuussa toimivien yhdistysten ja järjestöjen yhteystietoja.

5. Tietosisältö
Hakupalvelu sisältää tietoja Kainuussa toimivista järjestöistä ja yhdistyksistä. Yksittäisestä yhdistyksestä on seuraavat julkaistavat tiedot:
- yhdistyksen nimi
- yhdistyksen laji
- postiosoite, postinumero, postitoimipaikka
- verkkosivun osoite
- sähköpostiosoite
- puhelin
- kuvaus järjestön toiminnasta
- toiminta-alue
- lisäksi rekisteriin on mahdollista laittaa kahden yhteyshenkilön tiedot:
- nimi, asema, sähköpostiosoite, puhelin
- päivämäärä, jolloin tiedot on päivitetty

Lisäksi palveluun kirjataan tietosisällön varmentamisen vuoksi tietoja, joita ei julkaista
- tiedon antajan nimi ja yhteystieto
- yhdistyksen tai järjestön y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Hakupalvelun tiedot kootaan julkisista tietolähteistä (internet, lehdet, julkiset rekisterit). Yhdistykset itse voivat ilmoittaa tietojaan hakupalveluun ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä voi ottaa yhteyttä yhdistyksiin ja kysyä tarvittavat tiedot ja luvat tietojen julkaisuun.

7. Tietojen luovutus
Hakupalvelun tiedot ovat julkisesti nähtävillä internetissä. Hakupalvelusta on mahdollista ottaa painettuja julkaisuja.
Erillisiä tiedon luovutuksia ja tietojen siirtoa ei ole.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Hakupalvelun tietoja säilytetään ulkopuolisilta suojatussa tietokannassa. Tietojen muuttaminen vaatii käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat vain rekisterinpitäjän hallussa.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on Kainuun järjestöt ja yhdistykset -rekisteriin tallennettu.

10. Tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröity, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot Henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä pyyntö rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö osoitetaan puhelimitse, sähköpostilla tai kirjallisesti kohdassa 3 mainitulle Kainuun liiton yhteyshenkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä pyydettäessä oikaistava, poistettava, tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto (Henkilötietolaki 29 §). Korjauksen voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (rekisteriselosteen kohdassa 3 mainittu Kainuun liiton yhteyshenkilö).

12. Rekisterin säilytys, arkistointi, ja hävittäminen
Rekisteriin kirjattavat kirjallisesti toimitetut tiedot arkistoidaan tietojen tarkistamista varten Kainuun liiton toimitiloissa. Puhelimitse tulleet tiedot kirjataan suoraan sähköiseen tietokantaan. Varsinainen rekisteri on sähköisesti toimiva ja säilytettävä tietokanta. Tietokantaa säilytetään niin kauan kuin Kainuulaiset järjestöt ja yhdistykset -hakupalvelua ylläpidetään ja julkaistaan.

***********************************************************************

Lisätietoja Henkilötietolaista ja sen säännöksistä saa mm.
- Tietosuojavaltuutetun toimistosta, osoitteessa www.tietosuoja.fi .
- Finlex -tietopalvelu osoitteessa www.finlex.fi .