Haku Ohjeet Rekisteriseloste Käyttöehdot Yhteystiedot Palaute Järjestötietojen lisäys
normaalitekstisuurenna tekstiä  

Muutoksia järjestöjen ja yhdistysten verkkopalveluun:

Tämä verkkopalvelu suljetaan Kainuun liiton johtoryhmän päätöksellä toukokuussa 2018. Toukokuussa (25.5.2018) voimaan tuleva uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttäisi kaikkien palvelussa olevien tietojen tarkistamista ja uuden julkaisuluvan hankkimista kaikille henkilötiedoille. Järjestöjä on palveluun kirjattu yli 600, joista jokaisella on 1-3 yhteystietoa. Kainuun liitolla ei valitettavasti ole tällä hetkellä resursseja kaikkien tietojen tarkistamiseen ja eikä jatkossa tietojen ylläpitämiseen. Kiitämme kaikkia palvelussa mukana olleita järjestöjä tietojenne ilmoittamisesta palveluun.

Jatkossa käytettävissä olevat palvelut järjestöille: Harrastekainuu.fi - kainuulaisille harrastustoimintaa tarjoaville järjestöille. Hyvinvoinnin palvelutarjotin - kainuulaisille palveluja tarjoaville järjestöille. Yhdistysnetti - Patentti- ja rekisterihallituksen kansallinen yhdistyshaku.

Kainuun liitto
jarjestot@kainuu.fi
Valitse toimintalaji
(ei valintaa -> haku palauttaa kaikki)
  Ammattiyhdistykset ja -järjestöt
Asukas-, kotiseutu-, ja kyläyhdistykset
Eläkeläisjärjestöt
Harrastusjärjestöt
Kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöt
Kulttuurijärjestöt
Liikunta- ja urheiluseurat
Liitot
Luonnonsuojelujärjestöt
Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt
Puoluepoliittiset järjestöt
Sosiaalialan yhdistykset
Työnantaja- ja elinkeinojärjestöt
Uskonnolliset ja aatteelliset järjestöt
Vertaistuki- ja muut ryhmätoiminnot
Veteraanijärjestöt
Yleishyödylliset vapaaehtoisjärjestöt
Valitse toiminta-alue
 
 
 
Hakutulokset:   61 kpl
Toimintalaji: Kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöt   Toiminta-alue: Koko Kainuu   Vapaa tekstihaku: -
lataa tekstitiedostona  lataa yhteystiedot

1/2014 Järjestötietopalvelu tiedottaa!

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Harvinaisten sairauksien ja vammojen organisaatio HARSO ry.

Kainuun Aivoyhdistys ry.

Kainuun Allergia- ja Astmayhdistys ry.

Kainuun CP-yhdistys ry.

Kainuun epilepsiayhdistys ry.

Kainuun kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys, KAPOVA ry.

Kainuun Kehitysvammaisten Tukipiiri ry.

Kainuun keliakiayhdistys ry.

Kainuun Mielenterveysseura KaMi ry.

Kainuun Muistiyhdistys ry.

Kainuun Munuais- ja maksayhdistys ry.

Kainuun neuroyhdistys ry.

Kainuun Näkövammaiset ry.

Kainuun Parkinson Yhdistys ry.

Kainuun Psoriasisyhdistys ry.

Kainuun Sydänyhdistys ry.

Kajaanin Hyvä Mieli ry.

Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry.

Kajaanin nivelpiiri / Suomen Nivelyhdistys ry.

Kajaanin Reumayhdistys ry.

Kajaanin Seudun Diabetesyhdistys ry.

Kajaanin Seudun Hengitysyhdistys ry.

Kajaanin Seudun Invalidit ry.

Kajaanin Seudun Kuulo ry.

Kuhmon Diabetesyhdistys ry.

Kuhmon Hengitysyhdistys ry.

Kuhmon Invalidit ry.

Kuhmon Kuuloyhdistys ry.

Kuhmon Mielenterveysseura ry.

Kuhmon Reumayhdistys Ry.

Kynnys ry.

Näkövammaisten Keskusliitto ry.

OUKALI , Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lihastautiyhdistys ry

Oulun läänin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry.

Oulun seudun ILCO ry. / Kainuunkerho

Oulun Seudun Meniereyhdistys ry:n Kainuun menierekerho

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry Kajaanin kerho

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry.

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Kuhmon osasto

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Ristijärven kerho

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Sotkamon kerho

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Suomussalmen osasto

Pohjos-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Vaalan kerho

Puolangan Miete ry.

Puolangan Syöpäkerho

Puolangan Vammaisyhdistys ry.

Sotkamon Diabetesyhdistys ry.

Sotkamon Hengitysyhdistys ry.

Sotkamon Kuulo ry.

Sotkamon Mielenterveyden tuki ry.

Suomen CP-liitto ry.

Suomen kuurosokeat ry./Kajaanin päivätoiminta

Suomen MS-liitto ry Pohjois-Suomi

Suomussalmen Diabetesyhdistys ry.

Suomussalmen Reumayhdistys ry.

Vuolijoen Reumayhdistys ry.
Kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöt
Kelotie 2
88270 VUOLIJOKI
puh: 040 7046 834Vuolijoki
Yhteyshenkilöt:
Anja Jokelainenpuh: 040 7046 834
pj.email: anja.jokelainenlive.com
Aili Karjalainenpuh: 050 358 7223
Sihteeri / rahastonhoitaja
tiedot päivitetty: 21.2.2017

Reumayhdistys toimii tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja reumatautien ennaltaehkäisemiseksi sekä niitä sairastavien hoidon, kuntoutuksen ja muiden palveluiden sekä elinolojen kehittämiseksi ja edistämiseksi.

Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistys ry.

Ylä-Kainuun hengitysyhdistys ry.

Ylä-Kainuun Kuuloyhdistys ry